2005:5 Kemikaliehantering i skånska skolor

En säker hantering av kemikalier är viktig för att förebygga skador ur miljö- och hälsosynpunkt. Kemikaliehantering i skolor utgörs av ett brett område som omfattar ?era led, oftast från inköp av kemiska produkter till avlämning av uppkomna rester inklusive förorenade emballage. I 2 kap. miljöbalken ?nns bestämmelser som reglerar bland annat kunskapskrav, krav på försiktighetsmått samt krav på produktutbyte vid hantering av kemiska produkter. Under år 2004 har miljöinspektörer från 22 av 33 skånska kommuner genomfört ett tillsynsprojekt riktat mot skolor som hanterar kemikalier i sin verksamhet. Målsättningen med projektet har varit att begränsa hälso- och miljörisker i samband med hantering av kemikalier och farligt avfall i skolorna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_5&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss