Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skugglosta - ett offer för försurningen

Denna rapport handlar om hur skugglosta Bromopsis ramosa, ett högvuxet gräs, påverkas av markförsurning och hur försurningsprocessen kan ändra markförhållanden och förutsättningar för skugglosta att leva på sina växtplatser. Exemplet har generell giltighet och visar hur försurningsprocessen kan påverka arter, som funnits i landskapet under lång tid. Arter vars framtid inte är säkrad i landet – såsom för skugglosta - kräver särskild hänsyn i jord- och skogsbruk. Miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning och Levande skogar syftar till att skapa livskraftiga populationer av alla arter. Rapporten visar att det krävs bred uppslutning inom och utanför landets gränser för att minska försurningen, uppnå miljömålen och för att skydda skugglosta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_505&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss