Screening av fenoler i Skånes miljö

Screening är ett sätt att öka mängden kunskap om olika ämnen och deras spridning i naturen. Syftet är att få en uppfattning om den totala föroreningssituationen i ett område och vilka ämnen som kan behöva studeras ytterligare. Rapporten behandlar enbart kemiska ämnens miljöegenskaper. Ämnesgrupper som undersöks är antioxidanter, alkylfenoler och bisfenoler. Den regionala studien genomförs i samordning med Naturvårdsverkets nationella screening. Screeningen som genomfördes av Länsstyrelsen i Skåne län, 2003, är ett steg mot att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Syftet med miljökvalitetsmålen är att kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_108&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss