Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nationella åtgärdsprogram

Rapporten Nationella åtgärdsprogram för bevarande av arter och biotoper i Skåne redovisar uppgifter om de arter och biotoper i Skåne för vilka det finns nationellt fastställda åtgärdsprogram. En viktig uppgift i samhället är att bevara biologisk mångfald, däribland landets växt-, svamp- och djurarter samt deras livsmiljöer. Detta betonas bland annat i de femton nationella miljökvalitetsmålen. Vissa arter och biotoper är så hotade eller kräver så speciella åtgärder att deras överlevnad inte kan säkras enbart genom allmän naturvårdshänsyn eller bildande av naturreservat. Naturvårdsverket har för några av dessa fastställt särskilda nationella åtgärdsprogram. Programmen är tidsbegränsade och planeras att förnyas i takt med att nya erfarenheter vinns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_503&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss