Inventering av åkergroda och vanlig groda i Skåne 1989-2003

Länsstyrelsen i Skåne län har under en följd av år låtit räkna lekande grodor som en del i miljöövervakningen. Inventeringarna utgör också en uppföljning av huruvida vi når de nationella miljökvalitetsmålen, bland annat Ett rikt odlingslandskap och Myllrande våtmarker. Räkningarna under 2003 avslöjade en kraftig nedgång för vanlig groda, medan åkergrodan klarat sig något bättre. Eftersom nedgången skett i alla typer av dammar över hela undersökningsområdet kan den kalla vintern 2002–2003 och en ovanligt torr vår vara viktiga orsaker, och det finns för närvarande ingen anledning till oro på längre sikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_402&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss