2004:9 99 skånska kulturmiljöer

Skåne är rikt på kulturmiljöer: jord- och skogsbruk har präglat landskapet i mer än tusen år, kyrkorna och godsen ligger tätt, järnvägarna var fler än någon annanstans i Sverige, livsmedels-, tegel- och stenkolsindustrin har avsatt otaliga spår, folkrörelserna fick tidigt fotfäste och i modern tid har bland annat turism, urbanisering och utbyggd infrastruktur påverkat landskapet. Allt detta finns med när Skånes kommuner ombads att själva välja tre kulturmiljöer från sin egen kommun. Det är vår förhoppning att läsningen av denna översikt skall ge uppslag till nya utflyktsmål, men också stimulera till vidare fördjupning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Djur
  • Friluftsliv
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_9&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss