Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2004:16 Inventering av vanlig groda och åkergroda 2003

Rapport för fältarbete samt jämförelse med tidigare inventeringar Länsstyrelsen i Skåne län har under en följd av år låtit räkna grodor som en del i miljöövervakningen. Inventeringarna utgör också en uppföljning av huruvida vi når de nationella miljökvalitetsmålen, bland annat ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Myllrande våtmarker”. Räkningarna under 2003 avslöjade en kraftig nedgång för vanlig groda, medan åkergrodan klarat sig något bättre. Eftersom nedgången skett i alla typer av dammar över hela undersökningsområdet kan den kalla vintern 2002–2003 och en ovanligt torr vår vara viktiga orsaker. Även om det för närvarande inte finns någon anledning till oro på längre sikt, så finns det anledning att hålla grodorna under fortsatt uppsikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss