Närmare till naturen i Skåne

Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård. Regeringen uppdrog sommaren 2002 åt Länsstyrelsen i Skåne län att ta fram ett program förvaraktigt skydd och förvaltning av de för naturvård och friluftsliv mest värdefulla tätortsnära områdena. Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län fick motsvarande uppdrag. Enligt uppdraget skulle programmet tas fram i samarbete med kommunerna och tillfälle ges till företrädare för miljöorganisationer och andra berörda att delta i arbetet. Programmet skulle ange vilka områden som omfattas av programmet, ansvarsfördelning mellan stat och kommun beträffande säkerställande och förvaltning av respektive område samt tidsplan för genomförande. Programmet redovisades till regeringen i början av november 2003.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_60&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss