Inventering av häckande kustfåglari anslutning till det marina naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde. Verksamhetsrapport 2001

Falsterbohalvön är ett av Sveriges viktigaste fågelområden. Den unika miljön är skyddad bland annat som naturreservat och Natura 2000-område och hyser ett antal sällsynta fågelarter. Inventeringar av områdets fågelbestånd har genomförts i olika omfattning och med olika uppdragsgivare sedan 1988. Under våren 2001 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län en inventering av häckande fåglar längs Falsterbohalvöns kust. Ur ett långsiktigt perspektiv finns ett antal positiva iakttagelser, bland annat en ökning av antal häckande par i vissa områden. Mycket få häckande par av arter som kärrsnäppa och svartbent strandpipare måste dock anses som oroande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=262&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss