2002:24 Uppföljning av kulturmiljöer i landskapet

Föreliggande rapport är en sammanställning av projektet Uppföljning av kulturmiljöer i landskapet. Projektet har finansierats med de särskilda medel som ställts till förfogande av Miljöövervakningsnämnden vid Naturvårdsverket, för att utveckla metoder för kulturmiljöövervakning inom miljömålsarbetet. Uppföljning av kulturmiljöer i landskapet är främst knutet till miljömålet Ett rikt odlingslandskap, vars delmål berör ängs- och betesmarker, småbiotoper i odlingslandskapet, kulturbärande landskapselement samt lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. Metodstudien har därför i första hand inriktats mot markanvändning, särskilt utvalda landskapselement samt bebyggelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_24&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss