2002:11 Övervakning av kustnära sanddyner - Litteraturstudie och förslag till övervakningsprogram

Den europeiska litteraturen om kustnära dyner har varit rikhaltig under de senaste 15 åren och flera internationella konferenser om sanddyner har genomförts. I synnerhet från Storbritannien och Holland har många forskningsrapporter som rör naturvärden, skötselfrågor och övervakning av dyner publicerats medan den svenska litteraturen på området har varit sparsam. Ett allmänt intryck är också att de länder som har en bred forskning och uppföljning av dynernas naturvärden också har en mer aktiv inställning när det gäller skötselfrågor. Man har där alltmer kommit till den insikten att de mest artrika stadierna ofta är de yngre successionsstadierna med gott om öppna sandblottor och att det krävs kontinuerlig "störning" för att dessa stadier ska finnas kvar i tillräcklig omfattning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_11&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss