Undersökning av den djupare mjukbottenfaunan inom Kullabergs marina reservat 1999

Kullabergs marina reservat som ligger precis i gränslinjen mellan Kattegatt och Öresund bildades den 11 februari 1986. Det marina reservatet är en utvidgning av naturreservatet på land och omfattar vattenområdet från medelvattenlinjen vid stranden och 300 meter ut till havs. Syftet med reservatet är att bevara den marina miljön med sin flora och fauna under så ostörda förhållanden som möjligt. Närmast Kullaberg finns oftast hårdbotten och mjukbottnar uppträder framförallt i reservatets yttersta delar på 20-28 m djup. Anonymt och mindre spektakulärt lever många arter av små djur i de djupa mjukbottnarna. Dessa djur lever främst delvis nergrävda invid bottenytan eller helt nere i bottnen (infauna) och är huvudsakligen stationära.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=507&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss