Landmollusker på Stenshuvud. En inventering av arterna på 1990-talet och i jämförelse med 1820-1950

Föreliggande inventering tillkom på initiativ av dels Ingemar Ahlén och dels Henrik W. Walden Området var knappast terra incognita i avseende på molluskfaunan. I den äldre littera­turen (Nilsson 1823, Malm 1855 och Westerlund 1873) samt i museernas samlingar finns en lång rad arter uppgivna från framför allt (Kiviks) Esperöd. Inom ramen för Göteborgs Naturhistoriska Museums markfaunainventering tog Hans Lohmander prover i området under åren 1925, 1926, 1930 och 1949. Hans lokalangivelser är betydligt mera precisa än 1800-talsfynden, men likväl finns en hel del osäkerheter i de exakta provpunkternas belägenheter. I den här redogörelsen för min inventering har jag för jämförelsens skull i detalj redo­visat resultaten från Lohmanders provpunkter, samt i översiktlig form även 1800-tals­fynden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=531&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss