2001:14 Jämställdhetsstrategi för Skåne 2001-2003

Länsstyrelsen fick under 1996 ett regeringsuppdrag som innebar att i samverkan med andra aktörer arbeta fram en strategi för jämställdhetsarbetet i länet. Syftet med uppdraget var att ge de nationella jämställdhetsmålen ett bättre genomslag och att arbetet skulle leda till ett aktivt och målinriktat arbete på regional och lokal nivå. Avgörande för kvaliteten på strategin var att arbetet inte avgränsades till de sakområden Länsstyrelsen primärt har ansvar för och att strategin utarbetades i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Jämställdhetsstrategin för åren 1997-2000 visade sig i uppföljning och utvärdering utgöra ett stort stöd i arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_14&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss