Natura 2000 i Skåne. Delrapport 1.

I och med anslutningen till Europeiska Unionen har Sverige accepterat att delta i ar­betet med att etablera ett nätverk av skyddade områden i Europa kallat Natura2000. Nätverket byggs upp av områden vars urval baseras på två direktiv inom naturvårds­området, habitatdirektivet och fågeldirektivet. Sedan 199 5 bedrivs arbetet med Natura 2000 i Sverige på flera olika nivåer med betydande insatser av bland annat departement, centrala verk och länsstyrelserna. Kommunema och Länsstyrelsen i Skåne län har till­sammans med markägare och brukare ett uttalat ansvar för områden som finns i Skåne. Rapporten innehåller en kort översikt av de båda EU-direkt i ven och utgör en lägesrap­port för Natura 2000-arbetet i Skåne per den 1 juli 1997 .

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=619&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss