Bottenfaunaundersökning i Kristianstad län 1995. Uppföljning av försurnings- och kalkningseffekter...

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Kristianstads län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 19 lokaler, på uppdrag av länsstyrelsens miljövårdsenhet i Kristianstad. Provtagningen utfördes under oktober/november 1995. De vattendrag som undersökts är biflöden till Helge å och Skräbeån i nordöstra Skåne samt Stensån i nordvästra Skåne . I sju sjöar som ligger inom nämnda vattensystem har prov tagits i litoralen (strandkanten). Provpunktema ligger i områden som är försurningspåverkade, och flertalet av dem är påverkade av kalkningsinsatser (kalkdoserare och sjökalkning). En av målsättningarna med undersökningen var att utröna hur försurningspåverkade bottenfaunasamhällena är och hur kalkningsinsatserna påverkat bottenfaunan i vattendragen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=736&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss