Sammanställning av kustvattendata. Trendanalyser av närsalter och syre i Öresund och Arkona 1965-1992..

Riksdagen beslutade 1991, i enlighet med miljöpropositionen "En god livsmiljö" (1990/91 :90) att införa samordnade nationella och regionala miljöövervakningsprogram i Sverige. Syftet med miljöövervakning är att beskriva tillstånd och förändringar i miljön och därmed vara ett instrument för uppföljning av miljöarbetet. Miljöövervakningen skall relateras till fastlagda miljömål, de viktigaste miljöhoten i samhäl­let och till de grundläggande skyddsobjekten i miljöpolitiken, dvs människors hälsa, den biologiska mångfalden, våra naturresurser och natur- och kulturlandskapet. Miljöövervakningen är indelad i tio programområden: Luft, Hav, Landskap, Grundvatten, Sötvatten, Våtmark, Sjöar och vattendrag, Jordbruksmark, Fjäll samt Hälsa och urban miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=754&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss