Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Översiktlig bedömning av försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus i några sjöar och vattendrag i Kristianstad län.

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Kristianstads län. Rapporten syftar i första hand till att beskriva de lokalprotokoll och bottenfaunaartlistor som återfinns i bilaga 3. Ett annat syfte är att grovt beskriva försurnings-, förorenings- och naturvärdesstatus vid de undersökta vattnen. Rapporten bygger på 97 bottenfaunaprov som samlats in under 1900-talet av sex skilda provtagare. Merparten av det extremt heterogena materialet härrör från 1980-talet. Av de 97 proven har endast 4 prov samlats in med en metod som ger en representativ bild av en lokals fauna. Bedömning av försurnings- och föroreningsstatus har gjorts utifrån provens innehåll av arter med olika känslighet för surt och förorenat vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=775&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss