Grus och morän i Kristianstad län. Inventeringsområde Osby och Östra Göinge kommuner.

Denna rapport redovisar inventeringen av naturgrus och alternativa material i inventeringsområdet Osby och Östra Göinge kommuner. Inventeringen är gjord inom ramen för det av riksdagen beslutade programmet för regionala inventeringar av materialtillgångar (prop 1981/82:220) och har utförts i enlighet med länsstyrelsens inventeringsprogram och statens naturvårdsverks råd och riktlinjer, "Inventering av naturgrus och alternativa material -allmänna råd" (RR 1983: 5). Inventeringsområdet omfattar Osby och Östra Göinge kommuner. Inventeringsarbetet och den geovetenskapliga klassningen har utförts av geolog Anna-Greta Nilsson som varit anställd vid länsstyrelsen särskilt för detta ändamål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landsbygd
  • Mark
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=781&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss