Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förslag till återinventeringsplan avseende 227 lokaler där Bengt Hubendick undersökte snäckfaunan åren 1943-1945.

Förslaget till en återinventeringsplan bygger på 227 av de sjöar och vattendrag där Bengt Hu­bendick undersökte snäckfaunan åren 1943-1945. Planen har upprättats på uppdrag av länssty­relserna i Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge-, Kristianstads- och Hallands län. Återinventeringens huvudsakliga syfte är att undersöka om förändringar i snäckfauna från 1940-talet och fram till 1990-talet är försurningsrelaterade. Ett annat syfte är att undersöka om kalkningen resulterat i en snäckfauna rimligt lik den som fanns under 1940-talet. I den här planen har särskild vikt lagts vid snäckornas andel i den biologiska mångfalden i landets söt­vattensystem och då i första hand med avseende på snäckarter som fastställts som hotade, sällsynta eller hänsynskrävande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=807&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss