Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grus- och berginventering i Malmöhus län. En Länssammanställning.

Naturgrus är en råvara som alltid kommer att vara nödvändig för en rad olika former av samhällsbyg­gande. Naturgrus är en icke förnyelsebar naturresurs som har en ojämn spridning över länet. Det råder brist på naturgrus i stora delar av Malmöhus län. Trycket på naturgrustillgångarna i länet ökar i takt med att naturgruset bryts ut och bristsituationen förstärks. Härigenom uppkommer konflikter mel­lan bevarandeintressen och exploateringsintressen. Enligt bestämmelserna i naturresurslagen skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landsbygd
  • Natur
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=823&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss