Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fasta skogsprovytor i Skåne Dataöversikter 1984/85 - 1989/90

I regi av Skånelänens Samrådsgrupp mot Skogsskador har sedan hösten 1984 insamlats data avseende barrförluster, barrstrukturer, markkemi och barrkemi på 42 stycken barrskogsprovytor och markkemiska data på 2 bokskogsprovytor. Ytornas stamantal, stamdiametrar och trädhöjder har undersökts vid starten 1984/85 samt reviderats 5 år senare 1989/90. Sedan 1985 utgör dessa provytor en del i Skogsstyrelsens rikstäckande nät för observation av skogsskador, där målsättningen är att belysa skogs­ skadornas och markförsurningens utveckling i ett minst 10-årigt tids­ perspektiv. I föreliggande rapport har för varje lokal sammanställts samtliga medel­värden på mark-och barrkemi samt barrförluster som har tagits fram till och med hösten 1990 på respektive provyta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__1&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss