Nordostskånska skärgårdskustens fåglar - med resultat från kustinventeringen 1983 och 1984.

I denna rapport redovisas resultaten från Nord­östra Skånes Fågelklubbs inventering av den nordostskånska skärgårdskusten och öarna mellan Fårabäck och Valje 1983/84. En jäm­förelse görs med inventeringar gjorda 1939 och 1980 och med uppgifter som berör mellanlig­gande år. Vidare redovisas en förteckning över observerade och häckande fåglar längs kusten och en avgränsad bit innanför stranden. Slut­ligen tas några ur ornitologisk synpunkt särskilt värdefulla områden upp och lämnas förslag till åtgärder för bevarande och förbättrande av de ornitologiska värdena inom dessa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=839&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss