Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dynamik i barrkemi och barrstruktur. Skånska tall- och granprovytor. Rapport 8/91.

De provytor som startades i regi av Samrådsgruppen mot skogsskador i Skåne 1984 har provtagits avseende barrkemi även under 1987. Samtidigt har utförts barrstrukturella studier. Medel för de kemiska analyserna har givits av Skogsstyrelsen. Analyserna har utförts vid växtekologiska avdelningen, Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet. Barrkemiska samt barrstrukturella egenskaper har undersökts i 42 bestånd av gran eller tall med två års mellanrum under vintrarna 1984/85 resp 1986/87. På sjuåriga kvistar studerades på fem barrärgängar barrförluster, frost-och svampskador, gulning, små barrnekroser samt förekomst av grönalger. Näringsanalyser gjordes på årsbarrprover frän mars månad. Markprover togs under senhösten 1984 för analys av pH, aluminium och utbytesaciditet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=842&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss