Riddarehagen - Simontorp. Markanvändning, vegetation och flora.

Föreliggande arbete utgör en redovisning av markanvänd­ning, vegetation och flora inom ett mindre område på Romeleåsen, fastigheten Simontorp 6:6 i Sjöbo kommun. I området har landskapsvårdande åtgärder utförts under åren 1978 och 1984. För att erhålla en mer kontinuerlig skötsel har området föreslagits som naturreservat. Denna dokumentation bör kunna ligga till grund för upp­ rättandet av en skötselplan. Syftet med undersökningen har varit att a. Undersöka områdets markanvändningshistoria. b. Ge en översiktlig beskrivning av vegetationen. c. Upprätta en vegetationskarta över området. d. Upprätta en förteckning över förekommande kärl-växter samt e. Dokumentera området fotografiskt. Fältarbetet har utförts under några dagar i juni-juli 1984.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1990
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Växter
  • Landskapsvård
  • Mark
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=867&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss