Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hammarsjöns häckande fåglar. Utveckling och nuvarande status 1956 - 1986

Hammarsjön har under lång tid ansetts som en av Sveriges förnämsta fågelsjöar. Den ligger omedelbart söder om Kris­tianstad och utgör tillsammans med Araslövssjön, Svarta sjö, Egeside träsk och fd Yngsjön ett stort sjösystem längs Helgeåns nedre lopp. Detta sjösystem har utomordentligt stor betydelse för både häckande, rastande och övervintrande fåglar. Det finns med på svenska CW-listan (Convention on Wetlands). Listan upptar de 20 mest värdefulla våtmarkerna i Sverige, vilka Sveriges riksdag har påtagit sig att skydda och bevara. Det innebär också att våtmarkerna vid Helge å är av internationell betydelse ur fågelsynpunkt. Stora delar av våtmarksområdet är dessutom föreslagna som naturreservat i den av länsstyrelsen 1975 fastställda naturvårdsplanen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1989
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=892&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss