Riksintressen Kulturminnesvård Kristianstad län.

En första samlad redovisning av kulturminnesvårdens intresse­områden gjordes i förarbetet till den fysiska riksplaneringen 1972. Kommuncrna tog ställning till sammanställningarna i sina kommunöversikter. Underlagsmaterialet var emellertid knapp­händigt och delvis bristfälligt. För att avhjälpa denna brist publicerade länsstyrelsen och landsantikvarien år 1976 rappor­ten ''Kulturminnesvård i Kristianstads län, Riks- och länsin­tressen''. Dessutom påbörjades år 1978 arbetet med ett gemensamt kulturminnesvårdsprogram för Skåne. Kulturminnesvårdsprogrammet antogs 1982 av länsstyrelsen som handlingsprogram för kultur­minnesvårdssektorn. Under hösten 1986 (1986-11-21) redovisade länsstyrelsen en första etapp innehållande översiktliga sammanställningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=904&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss