Naturvård. Hushållning med mark och vatten i Malmöhus län. Delrapport 4.

Naturvård är definitionsmässigt detsamma som hushållning med mark och vatten, d.v.s. basen för all naturresurshushållning. En långsiktig god hushållning med våra naturresurser är en förutsättning för att vi ska kunna -Skapa och bibehålla en god livsmiljö för invånarna i länet -Bibehålla en rimligt hög levnadsstandard -Förvalta vårt kulturarv och våra naturtillgångar på ett sådant sätt att vi kan överlämna dessa i oförstört skick till våra barn. Dessa mål innebär att samhällsutvecklingen måste anpassas till de ramar naturresurserna medger för att skador på natur och miljö långsiktigt ska kunna undvikas. Situationen i länet visar klart att detta idag inte är fallet. Vi måste alla lära oss att rätt förvalta naturmiljön - både för vår egen skull och våra barns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Mark
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=907&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss