Flygbildsbaserad inventering av skogsskador på gran och tall i Skåne 1986. Rapport 4/87.

Omfattningen av skogsskador på gran (Picea abies (L.) Karst) och tall (Pinus silvestris L.) har inventerats i Skåne 1986 med flygbildsteknik. Inventeringen baseras på bildtolkning av storskaliga (I :2 000) infraröda färgbilder. Totalt stereo­fotograferades 222 provpunkter under augusti/september. Bilderna utgör ett areellt systematiskt stickprov av skogsmarken. För varje provpunkt skadebedöms de enskilda träden i 20% barrförlustklasser inom 16 delytor om en sammanlagd yta av ett hektar. Andelen skador, definierade som barrförluster över 20%, är 16% för gran och 14% för tall för träd äldre än 40 år. För medelålder skog, 16-40 år, är skadeandelen för gran 2% och för tall 11%. Skadeandelen av ungskogen är för gran 0.5% och 6% för tall.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skogsbruk
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=901&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss