Det Sydvästskånska sjölandskapet. Sjöarnas fosfor- och kvävebelastningar samt översiktliga näringsbudgetar.

Miljöproblemens orsaker har ändrat karaktär under de senaste åren. Tidigare fokuserades miljövårdsintresset kring effekter i närrecipienten från avloppsvattenutsläpp av traditionella substanser. Framöver förskjuts sannolikt de viktiga frågeställningarna mot effekter i större vatten­områden med bidrag från sk diffusa utsläpp. De enskilda anläggningarnas bidrag blir allt svårare att identifiera i totaltransporterna. Fördjupade kunskaper om miljökonsekvenser av diffusa utsläpp som en följd av olika mänskliga aktiviteter inom ett avrinningsområde medger efterhand en möjlighet att bättre styra markanvändningen. Det samspel som råder mellan markbaserade aktiviteter och vattenbeskaffenhet visar betydelsen av en samordnad planering av markanvändning och vatten­kvalitet (vattenvård).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1987
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=922&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss