Vegetationsutveckling på Kullaberg 1975/76-1984/85.

Föreliggande rapport avser uppföljande inventeringar för utvärdering av skötselåtgärder och andra för­ändringar inom naturreservaten Västra och Östra Kullaberg. Under åren 197 5 och -76 utfördes en vegetationsinventering av reservaten bland annat omfattande rutanalyser (100 och 200-serierna). För att få ett mått på likheten mellan olika rutanalyser har likhets­index beräknats. Resultaten av dessa beräkningar redovisas bland annat i form av likhetskartor. Beträffande metodik mera i detalj, hänvisas till rapporten ''Vegetationsundersökningar på Kullaberg". Tio år har förflutit med stora förändringar; stormfällen, mark­bearbetning, plantering och igenväxning. Det nya uppdraget avser en uppföljning av rutanalyserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1986
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=931&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss