Saxån - Braåns avrinningsområde - en kunskapssammanställning.

Saxån- Braåns avrinningsområde omfattar ca 36 2 km2 och upptas huvudsak­ligen av åkermark (79% av totala arealen). Fyra kommuner; Landskrona, Svalöv, Eslöv och Kävlinge, berörs i olika omfattning av avrinningsområdet. Vattensystemet belastas av föroreningar, bland annat närsalter, organiska och toxiska ämnen, som i varierande mängder främst härrör frän markläckage, enskilda avlopp, gödselvårdsanläggningar, dagvatten och det kommunala reningsverket i Svalöv. Enligt teoretiska beräkningar utgör markläckaget från åkermarken den största föroreningskällan avseende kväve- och fosforbidraget till vatten­dragen. Storleksordningen på den totala tillförseln av kväve, fosfor och organiska ämnen har beräknats till ca 1 200 ton kväve, 20 ton fosfor och 240 ton orga­niska ämnen (BOD7) per år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1986
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=934&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss