Fasta skogsprovytor i Skåne för uppföljning av skogsskador. Rapport 1/86.

I början av 1980-talet uppmärksammades skador på skogen som bedömdes förorsakade av luftföroreningar i kombination med klimatiska faktorer. Även om skadebilden inte var lika katastrofal som på konti­nenten fanns anledning att följa utvecklingen. För den skull har bildats samrådsgrupp med representanter för länsstyrelserna och skogsvårdsstyrelserna i Skåne, Lunds universitet, Skånes skogsägare, Skogssällskapet och Domänverket. Föreliggande rapport, som är den första i en serie, utgör en beskrivning av de fasta observationsytorna och instruk­tion för den löpande uppföljningen av ytorna en tidsperiod framåt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1986
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=950&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss