Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Simris Strandäng, en naturinventering av betesmarkerna mellan Simrislund och Brantevik.

Inventeringsområdet utgörs av de gamla betesmarkerna och strand­partierna mellan Simrislund och Brantevik. Den särpräglade geologin och förekomsten av representativa kalk­kärr, torrängar och strandängar, samt den intressanta och skydds­värda flora som dessa vegetationstyper hyser, ger området ett mycket högt värde ur naturvårdssynpunkt. I detta ingår det lilla naturreservatet Simris Strandäng. De största värdena ligger dock utanför själva reservatet, och en utvidgning har därför länge varit planerad. För att få en uppfattning om områdets nuvarande status, samt för att få ett underlag till en eventuell reservatsutvidgning, gav Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Kristianstad 1984 HB Ekolog­gruppen i uppdrag att genomföra en naturinventering av Simris Strandäng med omgivningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1985
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=968&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss