Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekholmssjön, en skånsk sjö med lågt pH. Sjöns fysikaliska och kemiska förhållanden.

Ekholmssjön är en liten sjö, 0.11 km , belägen i ett avrinningsområde med riklig förekomst av organogena avlag­ringar (torv). Detta innebär att sjön är humusrik (dys­trof) och vattnet kraftigt brunfärgat. Området, i vilket Ekholmssjön är belägen, är intressant ur hydrogeologisk synpunkt, dvs sjöns centrala läge i den sk Alnarpsdalen. Ekholmssjön är en s k dödisgrop och därmed bildad i anslutning till den senaste inlandsisens avsmältning för 10-11.000 år sedan. Alnarpsströmmens grundvattenyta ligger i området kring Ek­holmssjön ca 10-15 m under markytan. Detta orsakar därför en stark nedåtriktad hydraulisk gradient från det övre till det undre grundvattenmagasinet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1985
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=986&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss