Ullstorpsdalen, en naturinventering av Ekologgruppen.

Undersökningsområdet är beläget ca 3 km SO om Tomelilla och omfattar en mindre sträcka av Örupsåns dalgång från Ullstorp i väster och ca 2 km mot Kverrestad i öster. Området är till stora delar uppodlat eller utnyttjat som betesmark. Vissa delar får betraktas som mycket skyddsvärda ur biologisk och kulturhistorisk synpunkt. Dessutom hyser området en intres­sant geologi. Detta har uppmärksammats av bl a naturvårds­enheten på länsstyrelsen i Kristianstad län, som avser att skydda området enligt naturvårdslagstiftningen. HB Ekolog­gruppen har med anledning härav fått i uppdrag att samman­ställa en rapport över områdets värden, som underlag till en förestående reservatsbildning. I rapporten behandlas översiktligt geologi, markanvändning, markhistoria och vegetation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1016&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss