Kuststräckan Fårabäck-Edenryd. Historisk markanvändning och naturvärden.

Kuststräckan mellan Fårabäck i söder och Edenryds båtplats i norr har ur många avseenden synnerligen höga skyddsvärden. De geologiska och morfologiska förutsättningarna i kombina­tion med markanvändningens historiska utveckling har skapat betingelser för en rik och särpräglad flora, som idag också får anses som hotad. Området hyser också en mycket skyddsvärd fågelfauna, inte minst tack vare de många öarna och holmarna. Landskapsbilden som präglas av de flacka och steniga strand­ängarna är väldigt vacker och förhållandevis fri från störande inslag (bebyggelse etc).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Mark
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1001&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss