Kulturminnesvårdsprogram för Skåne, del Kristianstads län, Kartor.

De objekt, miljöer och karaktärslandskap, som beskrivs i kulturminnesvårdsprogrammets textdel, har redovisats kom­munvis på kartor i skala 1:100000. Siffror hänvisar till mot­svarande avsnitt i textboken. Med undantag för under mark dolda fasta fornlämningar har objekt, som är skyddade genom speciallagar eller förord­ningar, markerats med särskilda symboler liksom objekt och miljöer, som genom inventeringar konstaterats ha speciellt kulturhistoriskt värde. Gemensam teckenförklaring föregår kartorna. För vissa tätorter har kartor i större skala upprättats. Dessa återfinns i textboken i anslutning till tillhörande beskrivning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1025&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss