Inventering av bokskogarna i Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län.

I regeringens proposition 1974:73 med förslag till lag om bevarande av bokskog mm framhåller departementschefen att länsstyrelsen på grundval av en inventering av bokskogarna bör ta ställning till vil­ka skogar, som är skyddsvärda och vilka som utan olägenhet ur natur­vårdssynpunkt kan omföras till annan skog. Vid ett sammanträde i Halmstad beslöt landshövding­arna i de sju sydliga länen att en arbetsgrupp skulle bildas för Ble­kinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län. I arbetsgruppen skulle representanter för länsstyrelserna och skogsvårdsstyrelserna ingå. Arbetsgruppen beslöt på ett tidigt stadium att inventeringen skulle utföras av skogsvårdsstyrelsernas distriktspersonal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1004&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss