Grims myr, En naturinventering.

Grims myr är belägen i norra Skåne ca 11 km nordväst om Osby, på gränsen till Småland. Ungefär 1/5 av området ligger i Krono­bergs län. Vad som främst ger myren dess särprägel är det mycket blöta cen­trala mosseplanet, vilket utgör ett mellanting mellan kärr och mosse, en myrtyp som är sällsynt i Skåne. Den är dessutom, för skånska förhållanden, ovanligt opåverkad av ingrepp. I en läns­omfattande myrinventering 1982 (Myrar i Kristianstads län) klas­sades Grims myr som mycket skyddsvärd ur naturvårdssynpunkt. I syfte att få en dokumentation av myrområdets naturvärden inför en förestående reservatsbildning, gav länsstyrelsens naturvårds­enhet i Kristianstad 1983 HB Ekologgruppen i uppdrag att genomföra en naturinventering av Grims myr.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=998&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss