Möllehässle naturreservat.

Fem vattensamlingar belägna vid Skånes nordvästkust strax söder om Mölle fridlystes som naturminnesmärke 1951 till skydd för klockgrodan. De utgjorde då den sista kända lek­platsen i Sverige för denna art. Strandområdena kring dam­marna avsattes 1956 som naturminne för att bevara miljön kring dammarna med strandängar och fukthedar med också i övrigt värdefullt växt- och djurliv och för att bibehålla det öppna strandområdet fritt från bebyggelse. I enlighet med nu gällande naturvårdslagstiftning har detta område överförts till naturreservat. Det omfattar den sk Mölle fälad med marker tillhöriga Möllehässle och Vattenmöllan och benämns numera Möllehässle naturreservat. Föreliggande undersökning av naturreservatet har utförts på uppdrag av naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmö­hus län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1034&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss