Dagstorpssjön, Limnologisk undersökning.

Malmöhus län är relativt sjöfattigt. Antalet sjöar uppgår till endast ett tjugotal. Fyra sjöområden med olika karak­tär kan utskiljas. Ett område utgöres av Ringsjön, Vombsjön och Krankesjön, ett annat av de sydvästskånska sjöarna (Yddingen, Fjällfotasjön etc), ett tredje av sjöarna i syd­ost (Sövdesjön, Krageholmssjön etc). Inom Skånes urbergsplatå ryms några mindre sjöar såsom Kvesarumssjön, Vaxsjön och Dagstorpssjön. Dessa sjöar löper risk att glömmas bort till förmån för "problemsjöar" såsom Vombsjön och Ringsjön. Länsstyrelsen har därför initierat undersökningarna av Dags­torpssjön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1031&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss