Alléer vid Övedskloster och Silvåkra.

I det öppna skånska landskapet representerar alléer­na ett omistligt värde både från skönhetssynpunkt och av kulturhistoriska skäl. De är dessutom av stor be­tydelse för faunan, speciellt fåglar och fladdermöss, i det annars öppna odlingslandskapet. Många träd är äldre och ihåliga och erbjuder därmed goda häcknings­platser för hålbyggande fåglar. De nuvarande alléerna är ofta anlagda vid en tidpunkt då trafiken på våra vägar var väsentligt annorlunda. Av trafiksäkerhetsskäl tvingas man därför idag göra ingrepp i alléerna för att förbättra trafikmiljön. Våren 1979 uppdrog Statens vägverk genom vägförvaltningen i Malmöhus län åt EKOKONSULT AB i Lund att genomföra en dokumen­tation av de naturskyddade alléerna kring Övedskloster och vid Silvåkra samt att upprätta förslag till skötselplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1982
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1055&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss