Översiktliga volymberäkningar av i ytan liggande grusförekomster i västra Skåne.

Föreliggande arbete rörande grustillgångarna i västra Skåne har utförts av Per Sandgren på uppdrag av läns­styrelsen i Malmöhus län. Uppgiften har huvudsakligen bestått i en sammanställning av tillgängligt material. Arbetet har utförts un­der oktober till december månad 1976. Avsikten med arbetet har varit att på grundval av till­gängligt material -erhålla en grov översikt över grustillgångar -erhålla en något mer detaljerad bild Med utgångspunkt från de här framkomna resultaten syns det angeläget att inom områden som kan bedömas vara av intresse ur framtida grusförsörjningssynpunkt genomföra noggranna geologiska undersökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1107&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss