Kullabergs häckfåglar.

Trots att det under mer än femtio års tid bedrivits omfattande naturvetenskap­liga studier på Kullaberg, har det veterligt aldrig tidigare gjorts någon mera omfattande undersökning av bergets häckfågelfauna. Under våren och sommaren 1974 genomförde medlemmar ur Kullabygdens Ornitologiska Förening, en total­inventering av Kullabergs häckfåglar. I första hand var syftet med inventeringen att kartlägga vilka arter som häck­ade på berget men det ingick också i arbetet att göra en beräkning av antalet par för respektive art. Undersökningen torde äga stort värde som referenspunkt till framtida inventeringar av liknande slag, särskilt om man betänker att förändringar i markanvändningen och skogens sammansättning sannolikt kommer att bli aktuella i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1113&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss