Konsekvenser för täktverksamheten och grusförsörjningen i västra Skåne om fasta förbindelser anläggs över Öresund.

I samband med den förnyade genomgången av frågan om fasta förbindel­ser över Öresund, som görs av 1975 års svenska Öresundsdelegation tillsammans med en motsvarande dansk delegation, skall bland annat klarläggas olika konsekvenser av alternativa fasta förbindelser. Den under den svenska delegationen arbetande expertgruppen för plan- och miljöfrågor har härvid bl a till uppgift att klarlägga vilka om­råden som kan komma att utsättas för ökad täktverksamhet på grund av fasta förbindelser. Enligt programmet är målsättningen för undersökningen att redovisa behov och tillgång av sand och grus (inkl krossmaterial) i främst västra Skåne som underlag för bedömning av konsekvenserna från grus­försörjningssynpunkt av fasta Öresundsförbindelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Miljö
  • Natur
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1110&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss