Häckfågelfauna i Foteviksområdet.

Föreliggande beskrivning av häckfågelfaunan inom Foteviks-om­rådet baseras på inventeringar utförda under åren 1947-1976. Redovisningen avser att klargöra områdets egenart och att in­placera detsamma i dess djurgeografiska-faunistiska sammanhang. Vidare belyses långtidsförändringar i artsammansättning och individrikedom för området såsom helhet, liksom den roll skil­da delområden och miljöer spelar i detta sammanhang. En jämförelse av delområdenas biologiska särdrag och deras i långtidsperspektiv alternativa och växlande betydelse lämnar därtill underlag för framtida planering för skydd och skötsel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1101&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss