Christinelunds lövskogsreservat. Vegetation och fauna.

Christinelunds ädellövskogsreservat, omfattande dels skogs- och parkområden i anslutning till Christinelunds herrgård och dels ett skogsområde norr om denna, avsattes som naturreservat 1970. För att erhålla en närmare beskrivning av dessa reservatsområden samt ta fram underlag för en planering av markanvändning och skötsel utfördes under sommaren 1977 en vegetationsinventering. I föreliggande rapport redovisas resultaten från denna vegetationsinventering kompletterade med uppgifter om allmänna naturförhållanden och tidigare markanvändning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1098&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss