Markinventering av landskapet mellan Hörby och S. Rörum inom Hörby kommun.

Markinventeringen av landskapet mellan Hörby och S Rörum inom Hörbys kommun har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Malmö­hus län. Undersökningen genomförs bland annat som ett led i länets landskapsvårdsplanering i syfte att kartlägga områdets nuvaran­de markanvändning. Härvid har särskilt områden med naturvårds­värden och lämpliga objekt för landskapsvårdande åtgärder upp­märksammats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1976
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1123&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss