Kullaberg, Naturtyper, Markhistoria och befintlig dokumentation.

Föreliggande arbete har utförts på uppdrag av länsstyrel­sen i Malmöhus län. Samarbete har skett med länsstyrelsens naturvårdsenhet och skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län. Undersökningen är ett led i utarbetandet av skötselplaner för Kullabergs­reservaten. De båda reservaten ger möjligheter att bevara en gammal kulturbygd med stora naturvetenskapliga värden. Ur såväl botanisk, zoologisk, geografisk som geologisk synvinkel är området unikt. Genom sin omväxlande natur är det av utom­ordentligt stor betydelse för rekreation och turism. Detta avspeglas inte minst i den höga besöksfrekvensen som dess­utom tenderar att öka år från år. Kullaberg har i samband med den fysiska riksplaneringen betecknats som ett naturvårdsobjekt av riksintresse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1976
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Mark
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1126&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss